Misyon, Vizyon ve Politikamız

Misyon, Vizyon ve Politikamız 

Misyonumuz

Bireylere, takımlara ve kurumlara, kalıcı sonuçlar almaları yönünde yönetsel tavır ve kişisel liderlik sergileyebilmelerini sağlamaya, Çalışanların Sonuç Odaklı, İnsan Odaklı ve Müşteri Odaklı bireyler olmaları konusunda farkındalık, yetkinlik ve becerilerini artırmaya, Kuruluşlarda, çalışanların sergileyeceği özgüven, sorumluluk, sadakat, inisiyatif ve bağlılık üzerine kurulu bir "Kurumdaşlık Kültürü" yaratmaya, Orta ve üst kademe yönetim gruplarının hem iş yönetim hem de çalışan yönetimi konusunda yetkinliklerini geliştirmeye, Satış ekipleri ve satış yöneticilerinin, satış ve pazarlama konularında becerilerini arttırmaya, yönelik, kurumsal eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri sunarak "İnsan Sermayesi"nin değerini artırır.

Vizyonumuz

Türkiye ve komşu ülkelerde küresel ekonomideki mevcut ve potansiyel fırsatlar için birbirini destekleyen ve tamamlayan, kurumsal gelişim ve insan kaynakları konularında uluslar arası temsilcilikleri ile tüm sektörlerdeki kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal eğitim faaliyetlerinde çözüm ortağı olarak değişimin öncüsü olmaktır.

Politikamız

TMI Türkiye olarak, müşterilerimize kurumsal eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri sunarak kuruluşlarında "İnsan Sermayesi"nin değerini arttırmayı ve tüm sektörlerdeki kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal eğitim faaliyetlerinde çözüm ortağı olarak değişimin öncüsü olmayı hedefliyoruz. Tüm faaliyetlerimizi Kalite Yönetim Sistemimiz ışığında ve ilgili tüm yasal gereklilikleri karşılayacak şekilde sürekli iyileştirme felsefesi ile sürdürmekte ve müşterilerine etkin ve optimum çözümler sunmaktayız. Müşteri memnuniyeti politikamızın temelini "Müşteri Odaklılık" oluşturur. Müşterilerimize özel çözümler sunar, onların talep ve beklentileri doğrultusunda çözüm ve süreçlerimizi sürekli iyileştiririz. Amacımız müşterilerimizle uzun dönemli başarılı çalışmalara imza atmaktır. Müşterilerimizi her zaman dinleriz. Müşterilerimizin, süreçlerimizden ve hizmetimizden memnuniyetini ölçeriz. Sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizliği ciddiye alır, iyileştirme faaliyetlerini başlatır, ürün geliştirme çalışmaları yaparız.