Her Şikayet Bir Armağandır™

Her Şikayet Bir Armağandır™ 

Müşteri hizmetinde ve işinde marka olmak ister misiniz?

Her Şikayet Bir Armağandır konsepti, kuruluşların geleceği açısından hayati önem taşıyan müşteri memnuniyetini garanti altına almak için bakış açısı, bilgi ve yöntemler sunmayı hedefler.

TMI'ın Yaklaşımı

Her Şikayet Bir Armağandır yaklaşımıyla kişiler ve kuruluşlar

  • Bireysel hizmet kalitesini artırmak ve müşteri sadakatini sağlamak ve geliştirmek için gerekli bakış açısını kazanabilmekte
  • Şikayet eden iç ve dış müşterilere karşı pozitif yaklaşım sergileyebilmekte
  • İç ve dış müşteri kavramını pekiştirebilmekte
  • Kurum içinde ve kurum dışında kullanabilecekleri etkin iletişimin tekniklerini öğrenerek bu teknikleri kullanabilmekte
  • Sözlü ve yazılı şikayetleri işleme koyarken kullanacakları altın kuralları ve pratik çözümleri kullabilmekte
  • Etkin bir şikayet politikası geliştirmenin ve uygulamanın yöntemini tanıbilmekte
  • Müşterilerden, ürün ve hizmet kalitesini iyileştirmeye katkıda bulunacak bilgileri edinmenin önemini ve yollarını öğrenebilmekte
  • Çalışanların yaptıkları işten gurur duyduğu, karar verme konusunda yetkilendirilmiş, şikayetleri çözümleme ve müşteri hizmetleri konularında bilgili bir kurum kültürü yaratmaya katkıda bulunabilmekte
  • Şikayet eden müşterilerin inanç, güven ve bağlılıklarını kazanmakta iyileşen bir sistem yaratmaya ve şikayet bildiren müşterilerin memnuniyetsizlikleri memnuniyete dönüştürmelerini sağlamaya katkı sağlayabilmektedirler.