Duygusal Zekalı Liderlik™

Duygusal Zekalı Liderlik™ 

Liderlik insanların bir göreve ”inanmasını” sağlamaktır; insanlar inandıkları görevleri yapmak için çalışırlar.

Duygusal zekalı liderlik konsepti yöneticilerin duygusal zeka bileşenlerini etkin şekilde kullanarak çalıştığı insanları mükemmele taşıyan liderik tarzları ve becerileri ile ilgili farkındalık yaratmayı ve beceri kazandırmayı hedefler.

TMI'ın Yaklaşımı

Duygusal Zekalı Liderlik yaklaşımıyla birlikte yöneticiler,

  • Özbilinç, özdenetim. özmotivasyon, sosyal bilinç ve sosyal becerilerini tanımlayabilmekte
  • Öncelikli gelişim alanlarını belirleyip, gelişim hedefi ve eylem planı oluşturabilmekte
  • Duygusal zekalı liderlerin kullandığı araçları açıklayabilecek ve kullanabilmekte
  • Duygusal zekalı liderlik tarzlarını tanımlayabilmekte
  • Hangi durumlarda hangi tarzların uygun olduğunu anlayabilmekte ve bu tarzları uygulayabilmektedir.