Heart Work™

Heart Work™ 

İnsanların ruh halleri ve duyguları onların iş yapmak miktarını etkiler.

İşyerlerinde giderek daha önemli hale gelen duygusal zeka ve beş alanıyla ilgili bilgi, beceri ve yüksek farkındalık kazandırmak, duygu temelli sorunlara çözüm getiren bakış açıları konusunda paylaşımda bulunmaktır.

TMI'ın Yaklaşımı

Duygusal Zeka yaklaşımını ile kişiler,

  • İş ve özel hayatlarında IQ ve EQ arasındaki farkları ve herbirinden nasıl yararlanacaklarını tanımlayabilmekte
  • Duygularını tanıma, birbirinden ayırt etme ve davranışlarını buna göre düzenleme konusunda da yetkin bir bilgi düzeyine sahip olabilmekte
  • Duygu, düşünce ve inançlarını yapıcı bir şekilde ifade edebilmekte
  • Başkalarının duygu, düşünce ve hassasiyetlerini anlamayı ve yönlendirmeyi öğrenebilmekte
  • Algılama, öğrenme, ilişki kurma, öncelik sırasına koyma gibi fonksiyonları yerine getirirken yanlızca mantık veya teknik analizlere dayanarak hareket etmek yerine duygusal değerleri de hesaba katmayı öğrenebilmekte
  • Kendilerini motive etme becerisini kazanacak, başkalarının duygularının farkına varmayı ve başkalarıyla ilişkilerini yönlendirmeyi öğrenebilmekte
  • Özdenetimin önemini ve ‘’duygusal patlamadan’’ kaçınmanın yollarını öğrenebilmekte
  • Takımlarda ve şirketlerde duygusal zekanın önemini kavrayabilmekte
  • Kişisel ve kişilerarası duygusal zekalarını geliştirebilmektedir.