TMI Proje Yaklaşımı

TMI Proje Yaklaşımı 

TMI Türkiye olarak kurulduğumuz 1989 yılından bu yana her kuruluşun en önemli stratejik unsuru üzerine yoğunlaştık: İnsan Faktörü.

Bu tercihimizi yaparken:

 • Her şeyin müşterimizi anlamakla başladığını öğrendik
 • Daha yüksek bir performans göstermenin yolunun ancak müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini daha iyi anlamak, bunun için de onlarla ortak bir dil yaratmamız olduğunu anladık
 • Müşterilerimizin gerçek hayatta karşılaştığı en önemli ve hayati konularda yardımcı olmak için her zaman kendisini ispat etmiş, yöntemler, süreçler ve araçlar sunmaya çalıştık
 • Çözümlerimizin her zaman sonuç alıcı ve ölçülebilir olmasına dikkat ettik
 • Müşterilerimizin kritik başarı faktörlerinde sürekli başarı sağlamalarına yönelik yönlendirmeler yapmaya çalıştık 
 • Her geçen yıl çözümlerimize yenilerini kattık ve katmaya devam ediyoruz

TMI Türkiye, boyutu ne olursa olsun, tüm projelere, TMI’ın dünyanın en önemli değişim projelerinde uygulaya geldiği “5I Prensibi” ile yaklaşır.


Investigation > Araştırma
Identification > Tanımlama
Implementation > Uygulama
Integration >  Bütünleştirme
Inspiration >  İlhamlandırma ve Süreklilik

Investigation - Araştırma
Proje öncesi kurumun ve hedef kitlenin mevcut durumunun analiz edilmesi

 • Saha Çalışmaları, Bayi Ziyaretleri, Müşteri Ziyaretleri
 • Yetkinlikler ve Performans Kriterleri
 • Çalışan Memnuniyeti Anketi / Müşteri Memnuniyeti Anketi
 • Gizli Müşteri Uygulaması
 • Yönetici, Satış, Çalışan Değerlendirmesi, 360 Derece, Ölçümleme ve Anketler

Identification - Tanımlama
Araştırma aşamasında elde edilen bilgilerin proje ekibi ile paylaşılması ve proje hedeflerinin, zaman planının ve çıktılarının belirlenmesi

 • Araştırma Raporu
 • Kick - Off Toplantısı
 • Fokus Grup Çalışmaları
 • Proje Ekibinin Belirlenmesi
 • Proje Hedeflerinin Yazılı Belirlenmesi
 • Ölçümleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Belirlenmesi
 • Takip Sürecinin Belirlenmesi

Implementation - Uygulama
Araştırma ve Tanımlama ana adımlarının çıktıları dahilinde projede yer alacak eğitim, workshop, seminer, simülasyonlarının programları hakkında kararların alınması 
Davranış – Süreç – Sistem bazında iyileştirme önerilerinin proje ekibi ile tartışılarak sonuçlandırılması, içeriklerin kuruma özel tasarlanması ve katılımcı hedef kitlelere verilmesi

 • Yüz Yüze Sınıf Eğitimlerinin Kuruma Özel Dizaynı
 • Simülasyonlar
 • Yaşayarak Öğrenme Programları
 • Eğitimler Öncesi Ön ve Son Testler
 • Kuruma Özel Eğitim Davetiyeleri

Integration - Bütünleştirme
Arzulanan sonuçları elde etmek için tekrarlanabilir ve ölçülebilir bir gelişim sürecinin tasarlanması ve uygulama adımında belirlenen eğitimler, workshoplar, simülasyonlar, iç eğitimler, know - how devri ile gelişimi bütünleştirmek

 • Gelişim Workshopları
 • İç Eğitmenlerin Yetiştirilmesi
 • Know - How Devri
 • Takip Konferansları, Seminerler
 • Aksiyon Planı Takip Günleri
 • Ölçümleme Tekrarı
 • Birebir Koçluk
 • Takım Koçluğu

Inspiration - İlhamlandırma ve Süreklilik
Proje boyunca edinimlerin sürekli davranışa dönüşmesini sağlayıcı takip sistemlerinin oluşturulması

 • Proje Kapanış Toplantısı ve Değerlendirme
 • Proje Kapanış Raporu ve Öneriler
 • Gelişim Karneleri, Bireysel Raporlar
 • Eğitim ve Gelişim Önerileri
 • Takip Sistemi, LMS Uygulamaları
 • Takip Paylaşımları, Makale, Okuma Parçası, Kitap Önerisi, Film, Oyunlar
 • E - Learning Programları
 • Koçluk ve Mentorluk