Ödüllerimiz & Başarı Hikayelerimiz

Ödüllerimiz & Başarı Hikayelerimiz 

TMI Türkiye olarak işte başarı hikayelerimiz...

TMI International 44 ülkede faaliyet gösteriyor. Her yıl ocak ayında seçilen bir TMI ülkesinde dünya kongresi - World Congress gerçekleştiriliyor.  TMI Dünya kongresinde, tüm satış, iş geliştirme, eğitim danışmanları, dünya çapında konuşmacılar ve iş liderlerinin katılımıyla yeni eğitimler paylaşılıyor ve bir önceki senenin projeleri yarıştırılıyor.

Dünya kongresinde en iyi projeler aşağıdaki 5 kategoride yarışıyor:

 • Initiative of the Year - Yılın Girişimi
 • Business Developer of the Year - Yılın İş Geliştirmecisi
 • Consultant of the Year -Yılın Danışmanı
 • Emerging Young Talent of the Year - Yükselen Genç Yetenek
 • Business Support Person of the Year - Yılın İş Destek Personeli

TMI Türkiye olarak bizde Dünya kongresine katılmaya başladığımız 2010 yılından beri her sene ödüllerle ülkemize dönmenin gururunu yaşıyoruz.

TMI Türkiye Satiş Müdürü Ayşegül Drahşan 2011 yılı dünya kongresinde “Yılın Genç Yeteneği” ödülünü aldı. Ayşegül Drahşan TMI Türkiye’ye 2009 yılında satış Müdürü olarak katıldı. Kariyerinin ilk iki yılında TACK satış eğitimleri ve müşteri ilişkileri üzerine yoğunlaşan Ayşegül iki senenin sonunda TMI Türkiye’ye geçti ve öğrenme isteği ve yeni projelere getirme gayreti ile takımın değerli bir üyesi olarak müşterilerimizin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına bütünleşik yaklaşımlar ile çözümler üretme konusunda sorumluluklar aldı.

 Ayşegül; büyük müşterilere yönelik proje çözümlerinde katkılarda bulundu ve en son üzerinde çalıştığı Otomotiv sektörü çalışmaları hepimize ilham verdi. TMI Türkiye’ye yeni müşteriler getirdi, yeni projeler üretti ve TMI çözümlerini inovatif yaklaşımlar ile birleştirerek müşterilerine sundu.

 Ayşegül, birçok büyük projede bütünleşik yapıda baştan sonra çözümler geliştirdi ve halen satış ve Müşteri ilişkilerini başarıyla yürütmektedir.

Otomotiv sektöründe, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi servis hizmetini veren ve Türk Otomotiv Sektörü'nde ilk 5'inci sırada yer almayı hedefleyen, sektörün önde gelen hyundai logo ile ilgili görsel sonucumarkalarından ve distribütörlerinden biri olan müşterimiz, tüm Türkiye çapındaki yetkili satıcıları ISO 9001 Kalite Belgesi'ne sahip olan ilk ve tek markadır. 2009 yılında Hyundai Türkiye ile yaptığımız görüşmeler sonrasında bayi teşkilatında görev yapan satış ve satış sonrası hizmetler çalışanları için uzun soluklu, ölçülebilen ve takip edilebilen bir sistem oluşturulması hedeflendi. Personel devir hızının azaltılması, ekiplerin mevcut performanslarının ölçümlenerek, hedeflenen noktaya getirilmesi amaçlandı. Yapılan saha çalışmaları, gizli müşteri uygulamaları sonrasında kuruma özel bir Akademi planı oluşturuldu. Akademi programı çerçevesinde 2009 yılından beri satış, kişisel gelişim ve yönetim konularında eğitim ve gelişim programları tasarlanmaktadır.

Ne Yapıldı?

 • 450 kişilik satış ekibinin kurumun belirlediği kriterler doğrultusunda mevcut durumları ve gelişim alanları yapılan envanterler ile ölçümlendi
 • Ölçümleme sonrasında 'Bronz- Gümüş- Altın' olarak seviyelendirilen tüm ekibin eğitimleri 3 yıllık Akademi planı çerçevesinde tasarlandı
 • Tüm satış ve Satış Sonrası Hizmet ekiplerinin performans kriterleri tekrar belirlendi. Bu doğrultuda yıl içinde aldıkları eğitimler, gizli müşteri sonuçları, eğitimler öncesi ve sonrasında aldıkları testlerin sonuçları KPI skorlarını belirlemek adına kullanıldı
 • Satış ve SSH süreçlerinin belirlenmesi için seçilen bayilerde saha çalışmaları yapıldı
 • Her bir eğitim sonrasında katılımcının performansını yansıtan Kişisel Karne'ler hazırlandı ve yöneticiler ile paylaşıldı
 • Gizli müşteri sonuçlarında çıkan gelişim alanlarına özel workshop programları tasarlandı ve gerçekleştirildi

 Ne başarıldı?

 • TMI-TACK Türkiye önderliğinde Hyundai Satış Akademisi kuruldu
 • Satış danışmanları ve satış müdürlerinin mevcut performansları ölçümlendi (450 kişi)
 • Satış Akademisi kapsamında satış bölümünde yer alan tüm Hyundai şebeke personelinin 3 yılllık eğitim takvimi planlandı
 • Her bir eğitim sonrasında katılımcının performansını yansıtan Kişisel Karne'ler hazırlandı ve yöneticiler ile paylaşıldı
 • Yıl sonunda bronz, gümüş ve altın olarak belirlenen personele gerçekleştirilen sınavlar ve performans kriterleri doğrultusunda gelişim planları hazırlandı
 • Gerçekleştirilen tüm eğitimler sonrasında Müşteri Memnuniyeti araştırma sonuçları %77’den, %88’e çıkarıldı
 • Hyundai 2011 yılında Türkiye de en çok araç satan otomobil markası oldu
 • Mevcut proje kapsamında ilk yılda turnover (devir hızı) %35’ten, %29’a geriledi

tüpraş logo png ile ilgili görsel sonucuTürkiye enerji sektörünün lider kuruluşu olan Tüpraş, dünya klasında bir rafineri şirketi vizyonunu ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2014 araştırmasında, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine zirvede yer almıştır. Çalışanlarıyla birlikte, sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlayan Müşterimiz; ülkesi, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, yan ​sanayi ve paydaşları için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedeflemektedir. Müşterimiz, Fortune Dergisi’nin  yedincisini  düzenlediği Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye sıralamasında, Tüpraş  net satışlarda  ilk sırada yer almıştır. Faaliyet gösterdiği petrol rafinaj sektöründe yetişmiş insan gücünün önemi yapılan yeni yatırımlarla ve enerjiye artan talep ile birlikte daha da önem kazanmaktadır.

Petrol rafinaj sektöründe yetiştirilmesi beş ile on yıl arasında bir süre gerektiren nitelikli, deneyimli, eğitilmiş personel unsuru, ülke ekonomisi, ülke güvenliği ve toplum hayatı bakımından son derece önemli tesisler olan rafinerilerin kârlı, verimli ve güvenli şekilde çalıştırılmasında büyük önem taşımaktadır.

 Müşterimizin Şirket’in anlayışı;

 • Doğru İşe Doğru İnsan
 • Performansa ve Yetkinliklere Bağlı Ücret
 • Başarıya Bağlı Değerlendirme
 • Herkes İçin Eşit Fırsat

ilkelerine bağlı kalarak, insan gücünü sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlük haline getirmek olmuştur.

Ne Yapıldı?

Bu amaca hizmet edecek şekilde Müşterimiz; orta vadeli bir proje için iş/çözüm ortağı olarak TMI Türkiye’yi seçmiş ve Kurum hedeflerine ulaşabilmek için nitelikli rafinerici yetiştirme projesinin en önemli bacaklarından biri olan “İç Eğitimci Yetiştirme” projesini hayata geçirmiştir. 2011 yılında başlayan Rafinerici Yetiştirme Programı (RAYEP) Müşterimizin, tüm müdürlüklerini kapsayan bir genel çatı programdır. Bunun altında müdürlüklere ait ayrı ayrı eğitim programları bulunmaktadır. Şu anda RAYEP projesinin  %70’i tamamlanmıştır.

 Ne Başarıldı?

 • TMI Türkiye olarak, Şirket Yöneticileri ve Mühendisleriyle yapılan toplantılar ve workshoplar ile saha ziyaretleri sonrasında ihtiyaç analizi netleştirilmiş ve hedefler doğrultusunda eğitim ve gelişim programının içeriği biçimlendirilmiştir
 • Müşterimizin dahili eğitimci olarak yetiştirilecek tecrübeli personelinin verdiği/vereceği sınıf/iş başı eğitimlerini daha etkin ve verimli kılabilmeleri yönünde uyarlanmış ve bu uyarlama karşılıklı mutabakat sonucunda eğitim içeriğine dönüşmüştür
 • Projenin başında gelişim alanları ve davranışsal hedefler belirlenmiştir
 • Program, TMI Türkiye ile; 2 gün “Eğitimcinin Eğitimi” 1 gün de “ Eğitimin Ölçümlenmesi ve Performans Koçluğu” çerçevesinde; İzmit, Kırıkkale, İzmir Aliağa ve Batman rafinerisi çalışanları ile halen devam etmektedir
 • Eğitime; Şirketin İş güvenliği ve sağlığı personeli, İşyeri hekimleri ve beyaz yakalı çalışanları da katılmaktadırlar
 • Her eğitimde ön ve son testler yapılarak katılımcıların bilgi seviyeleri değerlendirilmekte ve yine katılımcıların performansları kişi bazlı olarak raporlanıp şirket yöneticileri ile paylaşılmaktadır

1995 yılınmedical park logo png ile ilgili görsel sonucudan bu yana Türkiye'de hastanecilik alanında faaliyet gösteren Medical Park,  15 hastane, 2 Hastane Kompleksi ve 2 Tıp Merkezi ile toplam 19 hizmet merkezinde 9000 çalışan ile hastane sektöründe ülkemizin önde gelen kuruluşlarındandır. Kalite prensipleri gereği hasta ve hasta yakını memnuniyetini en üst seviyede tutma çabasını çalışanlarının her düzeyde eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri ile destekleyerek sürdürmektedir. TMI Türkiye çözüm ortaklığında gerçekleştirilen, Hasta Hizmetleri ve Hemşirelik Hizmetleri çalışan ve yöneticileri başta olmak üzere tüm çalışanların katıldığı projenin amacı, hasta ve hasta yakını memnuniyetini artırmak, zorlu durumlarla başa çıkmak için çalışanlara pratik ve hemen uygulanabilir araçlar sağlamak ve Hastanenin hizmet kriterlerinin tüm çalışanlarca en etkin şekilde uygulanmasını desteklemek olarak belirlendi.

Ne Yapıldı?

 • Ön çalışması adanmış bir danışmanlar grubu tarafından yapılan bu projede zaman zaman "gizli müşteri" adımları da gerçekleştirildi ve bu sayede eğitim etkinliği ölçümünü de içine alan proje yapılandırıldı
  • Hastanenin devamlılık arz eden çalışma döngüsü nedeniyle uzun süreli eğitim programlarına katılmaları mümkün olmayan çalışanlar için her ay ½ günlük programlar ve 4 ay süren bir gelişim projesi yapılandırıldı
  • Her katılımcının her modül sonunda aksiyon planlarını yöneticisi ile paylaştığı bir takip mekanizması da projenin içine yerleştirildi ve böylece öğrenilenlerin kısa zamanda hayata geçirilmesi için küçük ama etkili bir teşvik adımı yaratılmış oldu

Ne Başarıldı?

 • Program hastane çalışma şartları düşünülerek 4 eşit parçaya bölündü, her biri ½ gün olarak planlandı ve her katılımcının bu kısa ana odaklı eğitimlere katılması sağlandı
 • bu sayede projenin süresi ve yarattığı etki uzatıldı
 • henüz proje devam ederken katılımcılardan gelen güzel yorumlar ve eğitimde verilen tekniklerin kullanıldığına dair referanslar ulaşmaya başladı
 • Çalışanlar içinden seçilen “elçiler” projenin uygulaması, başarısı, mesajların devamlılığı, İnsan Kaynakları ile koordinasyonun sağlanmasına odaklandılar
 • 5000 çalışan katıldı
 • Eğitimlerin değerlendirilmesi 5 üzerinden 5 olarak yapıldı
 • Müşteri memnuniyet oranı % 15 arttı
 • Çalışan devir oranı % 10 düştü
 • Çalışan Memnuniyeti anketi henüz tamamlanmadı ama İnsan Kaynakları ilk sonuçlardan memnun görünüyor
 • TMI Türkiye hastane/sağlık sektöründe Sağlam bir referans oluşturdu

src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/08/Renault_logo.svg/1280px-Renault_logo.svg.png" alt="Renault logo png ile ilgili görsel sonucu" width="138" height="94" style="float: left;" />İş Geliştirme Ödülü TMI’ın 44 ülkesini kapsayan tüm Dünya partnerlerinin katılımıyla 2016 yılında Dubai de verildi. TMI Türkiye olarak bizde bu yıl Genel Müdürümüz Ayşegül Drahşan’ın otomotiv sektöründe gerçekleştirdiği projeler, bu sektör içinde yapmış olduğu uluslar arası eğitimler ve otomotive özel geliştirdiğimiz modellerle İş Geliştirme ödülüne aday olduk.

PDR Group şirketlerimizden TACK Türkiye, 2011 yılında otomotiv sektöründe ilk kez Hyundai Satış Akademisini kurarak Eğitim ve Danışmanlık sektöründe bir ilke imza atmayı başarmıştır. Bu noktada 2011 yılından itibaren otomotiv sektörünün öncü firmalarından Mercedes, Çelik Motor Kia, Mazda, Renault ile yapmış olduğumuz eğitim projelerimiz 2016 yılında “En İyi İş Geliştirme” ödülünü almamızı sağlamıştır.

Ne Yapıldı?

 • TMI Türkiye 2011 yılında sektörün öde gelen kurumlarının insan kaynakları, eğitim, satış ve SSH yöneticilerinin katılımıyla Otomotiv Sektöründe Müşteri Deneyimi toplantısını gerçekleştirmiş, bu toplantıda sektörün dinamikleri ve ihtiyaçlarının ortaya konularak eğitim süreçlerindeki öncelikler belirlenmiştir
 • 2011 yılında Hyundai Türkiye ile kurulan Satış Akademisi kapsamında, PDR Group şirketlerimizden TACK Türkiye, TMI_TACK Dünya kongresinde En iyi İş Geliştirme Ödülüne layık görülmüştür. Hyundai Türkiye de görev yapan 450 kişilik satış personelinin mevcut durumları profesyonel bir ölçümleme aracı ile belirlenmiş, tüm şebeke çalışanları bronz, gümüş ve altın olarak performansları doğrultusunda 3 yıllık eğitim planına tabii tutulmuştur. Proje sonrasında hedeflenen turnover-deviz hızı %33’den, %29’a düşürülmüş, Müşteri Memnuniyeti sonuçları %77’den,%88’e çıkmıştır. 2010 yılında Hyundai Türkiye, yılın en çok araç satan otomobil markası olmuştur
 • Otomotiv sektöründe 2010-2016 yılları arasında özellikle satış ve SSH ekiplerinin gelişim eğitimleri için Mazda, Citroen, Kia ve Toyota markaları için farklı eğitim programları tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir 
 • 2016 yılında En İyi İş Geliştirme Ödülüne başvurulma sürecinde Renault Fransa’nın geliştirdiği R-Touch Attitude – Mükemmel Müşteri deneyimi projesinin TMI Türkiye tarafından alınması süreci önemli rol oynamıştır
 • Renault R-Touch Attitude –Mükemmel Müşteri Deneyimi projesi Renault Fransa tarafından geliştirilen Global bir eğitimdir. Bu eğitimi gerçekleştirecek eğitim ve danışmanlık firmasının uluslar arası olması, eğitmenlerinin otomotiv, otel ve lüks segment de eğitim deneyimi olması, İngilizce bilmeleri ve Fransa da gerçekleştirilecek iç eğitime katılmaları ilk şarttı. Bu noktada TMI Türkiye kadrosunda yer alan 2 danışmanımız 2015 Eylül ayında Fransa da gerçekleştirilen 4 günlük iç eğitimi başarıyla tamamlayarak projenin Türkiye bacağındaki eğitimleri gerçekleştirmek adına akredite olmuşlardır
 • Renault Türkiye bünyesinde çalışan 1500 şebeke personelinin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan eğitimler 2 günlük sınıf eğitimleri + e-learning modülü ve birebir koçluk seanslarından oluşmaktadır

 Ne Başarıldı?

 • 2015 yılında 75 gün süren sınıf eğitimleri ile 400’ün üzerinde Renault şebeke personelinin eğitimi tamamlanmıştır
 • 2016 yılında yine 75 gün süren eğitimlerle 500 üzerinde personelin eğitimlerinin tamamlanması hedeflenmektedir
 • 2017 yılında projenin 3.senesinde bizle devam edilmesine karar verilmiş, TMI Türkiye’ye bağlı 3 danışmanımızın Eylül ayında programın 2.modülü için Fransa iç eğitimine katılması kararlaştırılmıştır
 • Bu proje ile 1500 Renault Türkiye personelinin eğitim programını tamamlaması hedeflenmektedir
 • TMI Türkiye’nin projedeki başarısı ve Global networku sayesinde Renault Fransa, Romanya bölgesinde gerçekleştireceği eğitimler için TMI Romanya ile anlaşma sağlamıştır
 • Global sonuçlara bakıldığında R-Touch Attitude programına katılım oranı %97.6, memnuniyet oranı ise %97.6’dir
 • Programa katılan tüm Renault personeli dünya çapında program %95 oranında tavsiye etmektedir