Kişisel Garanti™

Kişisel Garanti™ 

Kuruluşlar, ürünlerinin ve hizmetlerinin ne denli iyi ve kaliteli olduğunu anlatan reklam ve tanıtım kampanyaları yaparlar. Ancak, müşterilerin gözünde ürünlerin ve hizmetlerin kalite imajı daha çok kendi yaşadıklarına ve başkalarından edindikleri bilgilere göre oluşur.

Ürün ya da hizmet müşteriye hatalı, kusurlu ulaşmışsa hatayı gidermenin ve oluşan bu olumsuz imajı silmenin maliyeti yüksek olabilir. Kalite kontrol ve hatayı azaltma yöntemleri olarak geliştirilen pek çok model ve sistem, hataların yarattığı bu maliyetleri azaltmayı ve ortadan kaldırmayı hedefler. Hatalar ne kadar çabuk ve erken saptanırsa, yol açacakları masraf da o ölçüde azalacaktır.

Bir kuruluşta kalite kontrol sistemlerinin başarılı olmasının ön koşulu ise kişilere güven duyulan bir kurum kültürünün oluşturulmasıdır. Çünkü, ürünler ve hizmetler pek çok kişinin dahil olduğu ve pek çok ayrıntının yer aldığı bir dizi işlem sonucunda üretilir. Toplam kalite ancak, her kişinin, her küçük ayrıntıda kaliteyi gerçekleştirmesi ile mümkün olabilir.

Kalite her şeyden önce kişisel bir konudur. Kişisel kalitesine güvenen ve yaptığı işin üzerine kendi ismini koyabilen kişiyi ve yapılan işi denetlemek gerekmeyecektir. Bir departmanın, bir ürünün, bir hizmetin, bir kuruluşun ve hatta bir ülkenin imajını kişilerin pek fazla önemsenmeyen ayrıntılarda gösterdikleri dikkat ve sağladıkları kalite belirler.

Kişisel GarantiTMI Yaklaşımı

Kalite kontrolü ve kalitenin geliştirilmesi en karmaşık olanından, en basit ve rutin olanına kadar tüm işler için gereklidir. Kalite kontrol uygulamaları, özellikle insan hayatı ve büyük yatırımların söz konusu olduğu durumlarda çok karmaşık, ileri matematik ve istatistik yöntemleri de gerektirmektedir. Bunların uygulanmasından yalnızca kalite müdürleri ve kalite departmanı değil kuruluşta çalışan herkes sorumlu olmalıdır.

‘Kişisel Garanti’, TMI tarafından diğer kalite kontrol yöntemlerini tamamlayıcı bir ilave kavram ve uygulama aracı olarak geliştirilmiştir.

Karmaşık tekniklerin gerekmediği:

  • Telefon mesajlarının alınması ve iletilmesi,
  • Müşteri siparişlerinin alınması veya girilmesi,
  • Mal paketleme ve gönderme,
  • Mektup, fatura...vs . yazma, 
  • Bilgisayara veri girme 

gibi durumlarda da bireylerin kendi yaptıkları işi denetlemeleri gerekmektedir. Çoğu kez bu tip işlerde nispeten daha az önemsenen hataların yol açabileceği kayıplar çok ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.
Kişisel Garanti, yapılan iş ne olursa olsun, bir işi yapan kişinin o işin kalitesini

garanti etmesi anlamına gelir. Kişi, kendi yaptığı işi kontrol eder ve üzerine adını yazdığı ‘Kişisel Garanti’ sertifikası ekler.
Çalışanların hata yapmaktan korkan ve hataları gizleyen bir tutumla yönetim tarafından sürekli denetlenerek görev yapmaları halinde kalite uygulamalarının başarılı olamayacağı açıktır.

Çalışanın, yaptığı işle şirketin elde edeceği sonuçlar arasındaki bağlantıyı görebilmesi, işin kalitesi konusunda sorumluluğu üstlenmesi ile mümkündür.

Kişisel Garanti kavramının kuruluşlarda uygulanmaya başlaması ve tüm çalışanların kişisel kalitelerinin iyileştirilmesi için, oldukça basit fakat son derece etkili iki yöntemin davranış biçimi olarak benimsetilmesine yöneliktir:

  • Kişisel denetim-‘Yap/Denetle’ anlayışı
  • Kişisel Garanti Sertifikası