Yıldızlara Ulaşmak

Yıldızlara Ulaşmak 

Bir kuruluşta gerçekleştirilen işlerin çoğu, departman, proje grubu veya ekip gibi belirli bir görev ve proses için oluşturulmuş takımlar tarafından gerçekleştirilir.

Günümüzde, kuruluşların bürokrasiyi ve hiyerarşiyi en aza indirme eğilimi giderek artmaktadır.
Geleneksel katı organizasyon ve departman yapıları artık yerini esnek, etkin, belli işler ve proseslere yönelen ve sürekli değişim gösterebilen takımlara bırakmaktadır.

Bir kuruluşun başarısı her takım ve departmanın verimlilik, ilişkiler ve kalite alanlarındaki performansına bağlıdır. ‘Kaliteli Takım Yaratmak’ semineri takımların, bu üç başarı alanında geliştirilmesini amaçlar.

Kaliteli Takım, takımda yer alan herkesin bildiği ve kabul ettiği açıkça belirlenmiş ortak kalite hedefleri olan, takım dışındaki ve içindeki kişilerin beklentilerini tam olarak karşılayacak performansı ortaya koyabilen takım demektir.

TMI’ın Yaklaşımı

‘Kaliteli Takım Yaratmak’ kavramı, kalitesini geliştirmek ve korumak isteyen tüm organizasyonların çalışanları ve yöneticileri için hazırlanmıştır.

Takım kalitesi, bir organizasyonun kalite felsefesini günlük iş yaşamının bir parçası haline getirmesinde en önemli mihenk taşıdır.

TMI’ın ‘Kaliteli Takım Yaratmak’ konsepti :

 •  Kalite kavramının herkes tarafından kolayca anlaşılmasına ve  benimsenmesine yardımcı olur,
 •  Yaptığı işin kalitesini yükseltmenin her bir çalışan için avantajlarını ortaya  koyar,
 •  Çalışanları kalite sürecine dahil eder,
 •  Kalite yaklaşımının organizasyonun günlük hayatı ile bütünleşmesini ve doğal  bir parçası haline gelmesini sağlar.

Konseptin Faydaları

Yöneticiler ve kalite yöneticileri için :
Konsept, kaliteyi izleme ve geliştirme çalışmalarında takım yöneticilerini teşvik edici, cesaretlendirici, yönlendirici özellikleri ile üst yönetime destek sağlar. Takım kalitesinin yükseltilmesi, kuruluşun toplam kalitesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca üst yönetim ve kalite yöneticileri, takımların tümünün kalite performanslarını karşılaştırmak için önemli araçlara sahip olacaklardır.

Takım yöneticileri için :

 • Başkalarının takımdan talep ve beklentilerini anlamak,
 • Takımın kalite hedeflerini belirlemek,
 • Takım kalitesini denetlemek,
 • Herkesin kalite sürecine katılmasını ve sahiplenmesini sağlamak,
 • Hangi alanlarda takım kalitesinin geliştirilmesi gerektiğine karar vermek,
 • Takım içi ilişkilerin takım üyelerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek,
 • Hem takımın kalitesini hem de bireysel performansı yükseltmek, 
 • Takımın kalite iklimini iyileştirmek ve 
 • Takımın adının kaliteyle özdeşleştirilmesini temin etmek için gerekli teşviği ve araçları sağlayacaktır.

Elemanlar için:

 • Tüm elemanların kalite süreci içinde sahip oldukları rolleri anlamaları, 
 • Kalitenin yükseltilmesi konusunda öneriler getirmeleri,
 • Kişisel kalitelerini geliştirmeleri, böylelikle takımın ve bir bütün olarak kuruluş kalitesinin gelişmesine katkıda bulunmaları,
 • Daha fazla sorumluluk, yetki, fırsat ve kaliteli yaşam elde etmeleri için teşvik edilmeleri yönünde her zaman kullanabilecekleri yardımcı bilgiler sağlayacaktır.

Kaliteli Takım Yaratmak’ konsepti, sadece şirket içi ekip çalışmasını geliştirmek için değil, kuruluşların yan sanayii ve satıcı firmalar ile ilişkilerinde, kaliteyi sistematik ve kolay biçimde talep ve takip etmek için kullanılmaktadır.