Time Manager™

Time Manager™ 

Enerjilerini sonuç almaya yönelik kilit alanlar üzerinde yoğunlaştıran ve zamanlarını etkin bir şekilde planlayan kişiler hem daha verimli olurlar hem de hayattan daha çok zevk alırlar.

TMl'ın kişisel organizasyon ve planlama konusundaki ünlü felsefesi Time Manager, tüm dünyada, değişime ve uygulamaya yönelik eğitim konseptlerin en başarılı örneklerinden biri olarak gösterilmektedir. Time Manager Felsefesi, yaşamını daha anlamlı kılmak ve yaşamdan daha fazlasını almak isteyenler içindir. Bu nedenle, Time Manager, sadece bir "Zaman Yönetimi" konsepti değil, fakat aynı zamanda bir hayat felsefesidir.

Kişisel Etkinlik

Kendisini ilgilendiren her şeyi kontrol altında tuttuğunu hissetmek, kendisiyle ilgili konuların hepsini bir anda genel bir bakış açısı ile görebilmek ve bu konuların anlamlı bir düzen içinde olduğunu bilmek, her insanın gereksinimidir. Bu gereksinimler, başarılarını arttırmak, enerji düzeyini yüksek tutmak, stres ve hayal, kırıklıklarını önlemek ve beyin kapasitesinin tamamını kullanmak isteyen kişiler için birer ön koşuldur.

Birçok kişi için hem özel hem de iş hayatında yapılması gerekenler düzensiz, organize edilmemiş bir işler yığınıdır. Böyle bir durumda önemliyi önemsizden ayırmak olanaksızlaşır. İşler herhangi bir plan, düzen ya da sıraya göre değil, rastgele yapılmaya başlanır. Hangi işin yapılacağına, beynin o anda içinde bulunduğu uyarılar bombardımanı karar verir.

Bu kişiler sabahları iş yerine geldiklerinde bile yorgundur, iş günü sonunda ise daha da bitkin hale gelirler. Çoğu kez evlerine iş götürürler, bu da ailelerini ihmal etmelerine yol açar. Bunu engellemek için hedefler, görevler ve faaliyetlerle ilgili, açık ve geniş bir bakış açısına ve karar tabanına sahip olmak şarttır. Bu şekilde hangi işin tamamlandığını, geride yapılması gereken nelerin kaldığını kesin olarak bilmek mümkün olur.

Time Manager FilYapılması gerekenlerden hangilerinin acil ve önemli olduğuna, hangilerinin bekleyebileceğine karar vermek kolaylaşır. Planlama, öncelik belirleme, değişiklik yapma, genel bakış oluşturma, karar verme ve delege etmenin nasıl yapılması gerektiğini bilmek durumundasınız.

Bunları bildiğiniz ve uyguladığınız takdirde karar tabanında belirlemiş olduğunuz doğru işlerinizi yıl, ay, hafta ve gün bazında planlayarak iş ve özel yaşamınızdaki hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Yaşam Yönetimi

Hem iş hem de özel yaşamda karşımıza her an sorunlar ve fırsatlar çıkar. Bunlardan bir kısmı "gerçekler dünyası", diğer bir kısmı ise "duygular dünyası" ile ilgili sorun ve fırsatlardır. Gerçekler dünyasından kaynaklanan sorun ve fırsatlar konusundaki tavrımızı genellikle akıl ve mantığımızı kullanarak, deneyimlerimizden, mesleki bilgilerimizden yararlanarak belirleriz. Duygular dünyasına ait olanları anlamak ve çözümlemek ise çoğu kez daha zordur, hayal kırıklığı ve üzüntüye neden olurlar. Kişisel ve kurumsal gelişimin önünü tıkayan unsurlar çoğu kez, bu tür sorunların çözümlenememesi ve bu tür fırsatların değerlendirilememesinden kaynaklanır.

Gerek kendi kendimize olduğumuzda, gerekse başkaları ile bir arada iken daha verimli ve etkin olabilmek için duygular dünyasının kurallarını çok iyi öğrenmeliyiz. Pek az kişi insan beyninin çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibidir. Aynı şekilde, teşvik etme, motive etme ve karşılıklı olarak birbirimizi anlayabilecek şekilde iletişim kurma konularında da çoğu kişi bilgi sahibi değildir. Kişiler gerek yönetici gerekse eleman olarak bulundukları konumda yaptıkları işten daha fazla memnun olmanın, daha çok tatmin olmanın yollarını ve sorumluluk, dayanışma, yaratıcılık gibi kavramların nasıl uygulanabileceğini öğrenme ihtiyacındadır.


Time Manager Felsefesi
, yaşamın yönetilmesi anlayışı konusunda özgün bir yaklaşıma sahiptir. Time Manager Felsefesi'nin amacı, kişi ve kuruluşlara, zamanı ve diğer kaynakları daha etkin şekilde kullanarak daha iyi sonuçlara ulaşmaları, yaşanılan hayattan daha çok tad almaları ve daha çok yarar sağlamaları için yardımcı olmaktır. Time Manager Felsefesi'nin gerçeklerle, rakamlarla sınırlı kalmamasının ve insanların duygular dünyasına da eğilmesinin nedeni budur. Felsefe, insanları, kişisel etkinliklerini artırarak, başkalarını motive ederek, olumlu ilişkiler kurarak, stresten olumlu şekilde yararlanarak ve kontrolü ele alıp, sonuçlara ulaşarak, en yüksek performansa erişmeleri yönünde teşvik eden bir yöntemi içermektedir.

Time Manager Felsefesi, hangi görevi yapıyorsa yapsın bir çalışanın:

 • Doğru işleri yapmasını,
 • Gerekli ve gereksiz şeyleri birbirinden ayırmasını, 
 • Doğru işler için zaman kazanmasını, 
 • Randevularını ve yapacakları işleri hatırlamalarını, 
 • İş ve özel hayatta daha iyi iletişim kurabilmelerini, 
 • Başkaları ile koordineli şekilde çalışabilmelerini, 
 • Daha yaratıcı olmalarını, 
 • İşlerini daha iyi delege edebilmelerini, 
 • Yaşamlarını daha iyi kontrol edebilmelerine,
 • Enerjilerinin serbest kalabilmesine,
 • Yaşamlarından zevk almalarını, 
 • Yaşam kalitesini artırmalarını,
 • İş ve özel hayat arasında iyi bir denge kurabilmelerini, 
 • Daha iyi sonuçlar üretmelerini,
 • Daha geniş bir bakış açısına sahip olmalarına yardım eder.