TMI Türkiye 2015 Proje Ödülleri

TMI Türkiye 2015 Proje Ödülleri 

TMI Türkiye 2015 Proje Ödülleri

25.Yılını kutlayan TMI Türkiye sektörde bir ilke daha imza atarak 4 kilit alanı olan Hizmet Gelişimi, Performans Gelişimi, Markalaşmış Kurum Kültürü ve Liderlik Gelişimi konularında 2015 yılında gerçekleştirdiği en iyi projelerine ödüllerini takdim etti 9 Eylül 2015 tarihinde Stylus Maslak Trend toplantı salonlarında gerçekleştirilen bu görkemli günde TMI’ın Global de kullandığı 5I (Investigation, Identification, Implementation, Integration, Inspiration) Proje yaklaşımına göre değerlendirilen en iyi uygulamalar (best practices) ödüllendirilirken, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Kurucu Üyesi ve Salsa-Sosyal Latin Dansları Eğitim Kurulu Başkanı Sn. Aytunç Bentürk ile geliştirilen “Stresinle Dans Et” eğitim programının da tanıtımı gerçekleştirildi.

TMI 2015 “Hizmet Gelişimi” Proje Ödülünün sahibi müşteri beklentileri doğrultusunda bir hizmet sunmayı sağlayacak anlayışı oluşturmayı amaçlayan ISS Türkiye Tesis ve Hizmet Yönetimi oldu.

 Projenin Amacı:

Farklılaşmış bir hizmet sunumu için çalışanlarına iç ve dış müşteri hizmeti bakış açısını kazandırmaktır.

Ne Yapıldı?

Bu proje kapsamında:

  • 6 hizmet alanında (tesis yönetimi, temizlik, güvenlik, haşere kontrol, catering, çağrı merkezi) faaliyet gösteren kurumla TMI Türkiye arasında 5 faaliyet alanında işbirliği oluşturdu
  • 1500 kişiye eğitim verildi
  • İç eğitmenlere, yöneticilere operasyon yöneticilerine, uzmanlara, şeflere, saha ekiplerine eğitimler verildi
  • Asıl hedef olan ”kurumun gözü olmak” misyonunu tüm çalışanların içselleştirmesi ve takımdaşlık ruhunun oluşması odak noktası olarak alındı
  • 2014-2015 yılında; 14 farklı eğitim başlığında 8 eğitmenden kurulu özel proje grubu aracılığıyla 132 gün eğitim gerçekleştirildi

 TMI 2015 “Liderlik Gelişimi” Proje Ödülünün sahibi her şeyin hızla değiştiği iş dünyasında ayakta kalabilmek ve geleceği şekillendirebilmek, daha hızlı değişimin ve gelişim gerektirdiğine inanarak geleceğin liderlerini yetiştirebilmek amacıyla Liderlik Akademisi Potansiyel Yönetici Adayları Gelişim Projesini hayata geçiren İnci Holding-İnci Akademi oldu.

 Projenin Amacı:

İş dünyasındaki hızlı değişime ayak uydurabilecek ve bu değişim içinde şirketin ayakta kalabilmesine hizmet edecek bakış açısına sahip potansiyel yönetici adaylarının yetiştirilmesidir.

 Ne Yapıldı?

  • Yönetici adaylarının yönetim için gerekli olan yetkinlikleri “ Yönetim Gelişimi Anketi” ile ölçümlenmiştir
  • Liderlik Akademisi için davet mektupları hazırlanıp, katılımcılara proje hakkında duyurular yapıldı
  • Akademiden mezun olabilmek için gerekli olan şartlar belirlendi
  • Çok Boyutlu Kişisel Liderlik Suiti, İlişki Yönetimi Suiti ve İş Performansı Yönetimi Suiti başlıkları altında toplanan eğitimler 45 yönetici adayı için gerçekleştirildi

  TMI 2015 “Performans Gelişimi” Proje Ödülünün sahibi 14 farklı ilde, 18 akaryakıt istasyonunda çalışan 75 Taşıt Tanıma Sistemi satış personelinin yetkinlik seviyelerinin belirlenip geliştirilmesini hedefleyen SHELL Türkiye oldu.

Projenin Amacı:

Farklı illerde çalışan TTS satış personeline geniş çaplı bir yetkinlik seviye analizi yapılarak, eğitimler sonrasında satışla ilgili yetkinliklerinin arttırılmasıdır.

 Ne Yapıldı?

 • Öncelikle her kişi için mevcut durum değerlendirmesi yapılıp gelişim alanları belirlendi
 • Yetkinlik seviyelerine göre sınıflandırma yapıldı. Bu sınıflandırmaya göre eğitim grupları altın, gümüş ve bronz olarak puanlandırıldı
 • Proje sonunda satış personelinin kişi bazında karneleri hazırlandı

 TMI 2015 “Markalaşmış Kurum Kültürü” Proje Ödülünün sahibi yeni marka konseptinin, kurum kültürüne işlenmesini ve bütünleşmesini sağlamayı hedefleyen Papillion Hotels oldu.

Projenin Amacı:

 • Yeni konseptin ve yeni misafir anlayışının hizmete yansıtılması
 • Yönetim ve çalışanlarda farkındalık oluşturulması
 • Yeni ve daha etkili hizmet becerileri kazanmaları
 • “Marka Ruhu” nun hizmetin her anında misafirlerle paylaşılması için farkındalık oluşturulması
 • Değerler, misyon ve vizyona göre değişim yönetimi süreçlerinin eğitimler ve workshoplar ile desteklenmesi
 • Kurumsal imaj ve kurumu temsil eden başta yöneticiler olmak üzere tüm çalışanların eğitimler ile desteklenmeleri
 • Konsept eğitimcilerinin (marka şampiyonları) yetiştirilmesi ve dahili eğitimlerin verilmesi

Ne Yapıldı?

 • Kurum içinde farklı bölüm ve seviyelerden 65 çalışan marka deneyiminin sorumluluğunu üstlenmek üzere seçildi. Amaç gerçek çalışanların, kurumda tüm noktalarda destek inşa etmeleri ve farkı yaratmasıydı
 • Her değişim projesindeki en önemli noktalardan biri dahili ve harici iletişim planının hazırlanmasıdır. Bu noktada özellikle İK departmanının desteği ile Marka Şampiyonlarının iç duyurularının yapılması, her bölüm ve alt takımla yeni marka yaklaşımını anlatan toplantıların yapılması sağlandı. Amaç; kurum içinde esen değişimi tüm çalışanlara ve tedarikçilere hissettirebilmekti
 • Özellikle işten ayrılma oranlarının yüksek olduğu ve sezon gerçeği ile yaşayan Turizm sektöründe, yeni kuruma katılanların kurum kültürüne hızla adapte olmasını sağlamak amacıyla farklı departmanlardan iç eğitimciler seçildi ve TMI danışmanları tarafından eğitildiler
 • Markalaşmış Müşteri Hizmeti Eğitimlerinin hazırlandı. TMI Türkiye Danışmanları, marka olmanın ne anlam ifade ettiğini ve yeni marka ruhunu tüm marka şampiyonlarına eğitim ortamında farklı örnek ve uygulamalarla aktardılar. Buna bağlı olarak mevcut hizmet standartlarının nasıl yenilenmesi gerektiği kurum içinde tartışılmaya başlandı
 • Otel departman yöneticileri ve İnsan Kaynakları departmanı tarafından belirlenen SOP’lerin (Standart Operation Procedures) markalaşmış kurum kültürü çerçevesinde  yeniden ele alındı. Müşteri temas noktaları başta olmak üzere, toplamda 615 SOP gözden geçirildi ve revize edildi
 • 26 Nisan 2015 tarihinde otel kapılarını misafirlerine açtı. Açılış döneminde özellikle yaşanan fiziksel zorluklar sonrasında marka şampiyonları ve iç eğitimciler markalaşmış müşteri hizmeti kavramının en yakın uygulayıcıları ve modelleri olarak hem yaşatma hem de gelişimi için destekleme sorumluluğunu üstlendiler. TMI Türkiye bu adımda danışman rolü üstlenerek ihtiyaç olduğunda devrede olmaya devam ediyor

 TMI 2015 Jüri Özel Ödülü’nün sahibi yönetim gelişimi hedefleyen ve bunun için yönetim yetkinliklerini temel alan Denge Değerleme oldu.

Projenin Amacı:

 Katılımcıların, etkin liderlik ve yönetim ile ilgili tüm konu ve kavramlarda bir bakış açısı kazandırmak, kendilerinden başlayarak kişisel liderlik sergilemelerini ve teori ile birlikte deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamaktır. Bu program deneyimli yöneticilerin kendilerine bir ayna tutarak, gelişim alanlarını belirlemek ve onları uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donanmalarını desteklemek için hazırlanmıştır.

 Ne Yapıldı?

 • 24 yöneticinin yönetim için gerekli olan yetkinlikleri “ Yönetim Gelişimi Anketi” ile 180 derece ölçümlenmiştir
 • “Etkin İnsan Yönetimi” Liderlik Gelişim Programı için davet mektupları hazırlanıp, katılımcılara proje hakkında detaylı bilgilendirme gerçekleştirilmiştir
 • Kişisel Etkinlik, Çalışanlara Liderlik Etmek ve Organizasyona Liderlik Etmek modüllerinden oluşan 6 günlük özel program kuruma özel dizayn edilmiştir
 • Yönetim Gelişim Anketi sonrasında kurum kültüründe Liderlerden beklenen yetkinlikler belirlenmiş, program modülleri gelişim alanlarına özel olarak vaka çalışmaları, grup çalışmaları, test ve ölçümleme modelleriyle desteklenmiştir
 • 6 günlük Liderlik yolculuğu sonrasında tüm yöneticiler için birebir koçluk seansları gerçekleştirilmiş, proje çıktıları ve yöneticilerin gelişim performansları kişi bazında raporlanmıştır