TMI İş Felsefesi

TMI İş Felsefesi 

Her Zaman Geçerli Olan Yönetim Esasları

Pek çok kuruluş, bugünün rekabetçi ortamında değişmeleri gerektiğinin bilincindedir ve buna yönelik yeni yönetim modellerini uygulamaya koymak isterler. Ancak, maalesef, bu yeni uygulamaların pek çoğu aslında en basit iş gereklerini yerine getiremeyen ve bunları uygulamaya koyamayan pek çok kuruluşun işine yaramaz.

Genellikle, yeni yönetim modalarından medet uman kuruluşlar, vaat edilen ve beklenen sonuçları bir türlü elde edememekte, bu yönde büyük kaynaklar harcadıkları halde alışılagelmiş iş yapış biçimlerinde en ufak bir ilerleme dahi kaydedememekteler. Dahası, bu nafile turlar, tüm çalışanlarda - müşterilerine de yansıyan bir şekilde - şirketlerine ve yönetime karşı olumsuz bir bakış açısını beraberinde getirir ki, o işletmenin kültüründe şüphe, güvensizlik, stres, değişime direnç, isteksizlik, apati ve yönsüzlük hakim olur.

İşletmelerde uygulanmaya çalışılan yeni yönetim modellerinin başarılı olamamasının tabii ki pek çok sebepleri var. En önemli sebepler arasında tepe yönetimin, ne proje ne de uygulama aşamalarında süreçlere tam anlamıyla katılmaması ve kendini ortaya koymamasıdır. Günlük işleri ile son derece yoğun olan yöneticiler, bu değişimin gereklerini yapmaktansa, hemen çözüm bulmaları gereken acil konular ile ilgilenmeyi - ister istemez - seçmektedir. Bu nedenle, pek çok proje, belli yönetim odalarından ve belli komitelerin toplandığı odalardan öteye yaygınlaşmamakta, parmak ucu elemanların konuyu anlamaları ve sahiplenmeleri mümkün olamamaktadır. Yeni iş modeli uygulamaları, şirketin günlük yaşantısıyla bir türlü bağdaşamamakta, pek çok yöneticinin ömrü, yeni bir iş yapış biçiminin uygulamaya başarılı şekilde konulduğunu görmeye yetmemektedir.

Kısaca, bugünün iş dünyası, değişmek gerektiğine inanan, ancak bir türlü bu değişimi başaramayan, bu yönde büyük kaynaklar harcayan ve sürekli bir beklenti içinde olan kuruluşların dünyasıdır. Bu gerçek, kuruluşların sektörlerinden ve büyüklüklerinden bağımsız olarak maalesef değişmemektedir.

TMI Türkiye, tüm kuruluşların geleceklerini garanti altına alan ve sürdürülebilirliklerini sağlamaya yönelik tüm “yeni” yönetim yaklaşımlarının temelinde Yönetimin Değişmeyen Esasları olduğuna inanır ve bu esasları, İş Mükemmeliyeti kavramı altında herkesin rahatlıkla anlayabileceği ve benimseyeceği şekilde basit ama etkin bir şekilde ele alır.

TMI Türkiye’ye göre başarısı sürekli olan kuruluşlar, İş Mükemmeliyeti kriterlerini ve değerlerini tüm çalışanların anlayabileceği şekilde en basit ve yalın bir şekilde belirler ve yönetimin en üst kademesinden başlayarak bunlara sadık kalırlar.

TMI Türkiye, tüm başarılı değişimlerde bazı faktörlerin de sabit tutulması gerektiğini, çalışanların güvenebilecekleri belli değişmeyen unsurlar olduğu zaman değişimi daha kolay kabul edip benimseyeceklerini bilir, bu yüzden tüm değişim yaklaşımını bu felsefe üzerine kurar.

İş Mükemmeliyeti

İş Mükemmeliyeti'ni sağlamayı amaçlayan bir kuruluşun, tüm süreçleri en iyi şekilde yönetebilmesi ve sonuç alabilmesi için, kuruluşun - aynı anda - iki alanda mükemmeliyeti birden yakalaması gerekir:

 • İçinde bulunduğu iş kolu ile ilgili mesleki bilgi ve becerilerinin tam olması anlamına gelen Profesyonel İş Mükemmeliyeti
 • İçinde bulunduğu iş kolu veya alandan bağımsız olarak gereken genel iş bilgisi ve becerilerinin tam olması anlamına gelen Genel İş Mükemmeliyeti

Genel İş Mükemmeliyeti

TMI Türkiye, işletmelerin ve kuruluşların Genel İş Mükemmeliyeti!ni sağlamalarına yönelik hizmetler verir.

Genel İş Mükemmeliyeti kavramı, yapılan yatırımın geri dönüşünü sağlamak, katma değer yaratmak ve içeride ve dışarıda iyi ilişkilerin hakim olduğu bir işletme ile sadık müşteriler yaratmak veya hizmet verebilmenin temelini oluşturur. Yapılan iş ne olursa olsun, o işletmede çalışan herkesin işini yaparken aynı anda:

 • Verimli ve etkin olarak katma değer yaratma
 • Karşılaşılan problemleri çözme
 • İyi ve yerinde kararlar verebilme ve uygulayabilme 
 • Kendisiyle barışık bir şekilde iç ve dış müşterileriyle iyi iletişim kurabilme 
 • Beklentileri aşarak kaliteyi sürekli arttırabilme
 • Birlikte çalıştığı kişileri motive edebilme ve onların enerjilerini harekete geçirebilme
 • Uygun yönetim tekniklerini yerinde ve zamanında kullanabilme

becerisini göstermesi halinde Genel İş Mükemmeliyeti yakalanabilir.

Yönetsel Davranış

Genel İş Mükemmeliyeti, kuruluşun Verimlilik, İlişkiler ve Kalite süreçlerinin tümünde yönetici veya en yetkisiz bir eleman farkı olmaksızın tüm çalışanların Yönetsel Davranış kriterlerini benimsemelerini ve bunu uygulayabilmelerini gerektirir.

Üç Temel Alanda Yönetsel Davranış

TMI Türkiye, işletmelerin sürekli başarı için gerekli olan Genel İş Mükemmeliyetine ulaşabilmeleri için

 • Verimlilik
 • İlişkiler
 • Kalite

alanlarında birey, takım ve organizasyon olarak Yönetsel Davranış kriterlerini benimsemeleri ve sonuç üretmeleri gerektiğine inanır.