TMI Kurumsal Değişim Felsefesi

TMI Kurumsal Değişim Felsefesi 

TMI Kurumsal Değişim Felsefesi, esas olarak bireyi ele alır ve onların sorumluluk alan, inisiyatif kullanan, şirketine bağlı, etkin bireyler olarak, herkesin kurumu için en iyisini yapmaya çalıştığı bir Kurumdaşlık™ (Employeeship™) Kültürü’nü kurmayı hedefler.

Temel amaç, bireyin:

 • Kendinden beklenenleri yerine getirebilecek şekilde donanımlı
 • Kendini iyi tanıyan, kuvvetli yönlerini öne çıkarmayı, eksik yönlerini geliştirmeyi bilen
 • Sonuç üreten
 • Kendisi ve çalışma arkadaşları ile barışık
 • Takımı ile kuracağı olumlu ilişkilerden en fazla kendisinin yarar sağlayacağının bilincind
 • İşinden ve beraber çalışmaktan zevk almayı öğrenmiş
 • Hayatını olayların ve şartların kurbanı olmaktan çok kendi iradesi ile yönlendirebileceğinin bilincinde olan 

Kazanan Kişi” haline getirilmesidir.

TMI Kurumsal Gelişim Felsefesi’nin ana amacı, kişileri iş ve özel yaşamlarında, olumlu bir tutum benimseyerek, yaptıkları işi daha iyi yapmaları yönünde teşvik etmek ve katılımlarını sağlamaktır.

TMI Kurumsal Gelişim Felsefesi, bu amaçlara yönelik olarak işbirliğini ve dayanışmayı beraberinde getiren kişisel, takım ve kurumsal gelişim süreçlerini içermekte, yönetici ve çalışanların 'hemen ve şimdi' uygulayabilecekleri pek çok teknik ve uygulama ile kuruluşlarda ortak bir dil ve kurum kültür yaratmayı hedeflemektedir.

TMI Kurumsal Değişim Felsefesi, çalışanların:

 • Kendileri ve başkaları ile kurdukları ilişkileri gözden geçirmelerini
 • Kendi kendine ve çevreleri ile ilişkilerde gösterdikleri ilgilerin, hayata bakış açıları ve davranışları üzerindeki etkisi anlamalarını 
 • Müşterileri, çalışma arkadaşları, astı, üstü ve özel hayatında kuracağı ilişkilerin sağlıklı olması için uygulaması gereken temel yaklaşımları uygulamalarını 
 • İçinde bulundukları şartlar dâhilinde hayatlarında olumlu yönde bir değişimi yaratacak güce sahip oldukları ve bunun için sorumluluk almaları ve inisiyatif kullanmaları konusunda heveslenmelerini hedefler

Birey, takım ve kurumlarda iş mükemmeliyetini esas alan TMI Kurumsal Gelişim Felsefesi, bugüne kadar pek çok ülkede on binlerce şirketin milyonlarca çalışanı tarafından benimsenerek, en büyük değişim projelerinde ana unsuru olarak kullanılmakta ve dünyaca ünlü şu kavramlardan oluşmaktadır:

Her Şikayet Bir Armağandır™ - Müşteri şikâyetleri ve geri bildirimlerini stratejik bir araç olarak kullanmak

Çift Poşetçi Olmak™ - İşte ve hayatta kazanan kişi olmak

Kurumdaşlık™ - İşyerinde herkesin enerjisini harekete geçirmek

Heart Work™ - İşyerinde duygusal zekâ

Duygusal Zekalı Liderlik - 5 Adımda Etkin İnsan Yönetimi

Time Manager™ - Zamanı değil, iş ve özel hayatı yönetmek

Kişisel Garanti™ - Yaptığın işe damga vurmanın yolu

Kişisel Kalite™ - Tüm kalitelerin temeli

Önce İnsan™ - Çalışanlarınızı öne koyun ki, onlar da müşterilerini…

Takımdaşlık™ - Kazanan Takım olmanın temeli

Yıldızlara Ulaşmak™ - Takımda Toplam Kaite’nin temeli