Kurumsal Eğitimler

Kurumsal Eğitimler 

Stratejik İK Uygulamalarınızda Dünyanın Kurumsal Eğitim Bilgisi Emrinizde

TMI Türkiye, kuruluşlara Stratejik İK Yönetimi uygulamalarına insan odaklı bir yaklaşımla dâhil olarak, onlara Liderlik ve Yetenek Gelişimi, Güven ve Çalışan Bağlılığı, Eleman Tutundurma, Katılımcı Yönetim, Hizmet Kültürü ve Müşteri Bağlılığı temelli Değişim Yönetimi ve Kurum Kültürü Yaratma süreçlerine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle destek ve yardımcı olur.

TMI Türkiye, çalışanların bireysel performanslarını arttırarak, onları bir ‘Takımdaş’ ve ‘Kurumdaş’ olmaları konusunda teşvik eder, içlerindeki pozitif enerjiyi ortaya çıkararak, değişimi kabullenmeye yönelik bir yaklaşım ile kendini iyi hisseden kişiler olarak yaratılan kurum kültürünün bir parçası olmalarına yardım eder. 

TMI Türkiye, temsilcisi olduğu TMI a/s ‘in 50’ye yakın ülkede yapmış olduğu kurumsal değişim projelerinden edindiği tecrübeleri Türkiye’de yüz binlerce çalışanın katıldığı proje ve seminerlerden elde ettiği büyük bilgi birikimi ile harmanlamış, herhangi bir kurumsal eğitim şirketinin bir ülkede oynayabileceğinin çok üstünde bir rol oynamıştır. 

Kuruma Özel Uyarla Modelimiz

Kurulduğumuz 1989’dan bu yana; geniş bir yelpazede, yönetim ve gelişime bütünsel bakış açısı ile bakıyor, müşterilerimiz ile uzun vadeli ilişkiler kuruyor, her sektöre özel danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunuyoruz. Bütün bunları, kurumsal eğitim ve danışmanlık ve değişim yönetim konularında en güncel ve geçerli know - how’ı yerelleştirerek ve TMI’ın kendine has yöntemi ile müşterilerimize sunarak yapıyoruz.

Gücümüz ve uzmanlığımız, sadece TMI’ın ana konseptlerinden ve know - how’ından gelmiyor, zaman içinde süzülmüş bilgi ve deneyimleri kavramsal yaklaşımlar ve metotlar ile birleştirebilme becerimizden geliyor. Hepsi bu da değil. Temsilcisi olduğumuz TMI'ın yüksek performans ve standardizasyon gerektiren uluslararası düzeyde pek çok projesinin bir parçası olarak erişilmesi zor çok büyük deneyim ve yapabilirlikle hizmet veriyoruz. 

TMI Türkiye olarak, farklı büyüklüklerde kuruluşlarla çalışarak, çalışanlarının ortak bir amaca ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına ve yüksek performansla çalışmalarına ilham verecek, yenilikçi ve özel olarak uyarlanmış çözümler sunuyoruz. 

Size Özel Dikim

Standart programlarımızın çoğu bile artık “raftan al ve olduğu gibi ver” programlar değil. Çünkü pek çok müşterimiz, öğrenme süreçlerinin beklenti ve ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmasını ve hedefledikleri öğrenme hedeflerini karşılamaya yönelik olmasını talep ediyor. Bu web sitesinde ve tüm kataloglarımızda, eğitim programlarımızın standart tanımlarını bulabilirsiniz. Bu bilgilerin size neyi sunduğumuzu kolayca anlamanıza yardımcı olacağına inanıyoruz. 

İster tek bir eğitim programı, ister bir projenin veya Kurumsal Akademi çalışmalarının bir parçası olarak standart programların süreleri ve içerikleri size karar verme aşamasında fazlasıyla yardımcı olacaktır. Eğer, önceliklerinize göre, içeriklerin ve sürelerin değişmesi gerekiyorsa, teklif ve önerilerimizi bunlara bağlı olarak esnek bir şekilde yapılandırabiliriz. 

Bu web sayfamızda ve kataloğumuzda yer alan standart eğtim tanıtımları, beklenti ve hedeflerinin nasıl karşılanacağı, verilen eğitimlerin değerlendirilmesi ve ölçümlemeleri konusunda satış ve eğitim danışmanlarımız ile müşterilerimiz arasında yapılacak tarışma ve değerlendirmelere zemin hazıırlamak amacını taşımaktadır.  Tartışmaya zemin hazırlar. Yapacağımız sağlıklı bir değerlendirme, doğal olarak bu sürece ayrılan zaman yatırımını ve program içeriğnde nelerin dahil edilebileceğini fazlasıyla etkiler. Bu değişiklikler çoğunlukla, katılımcıların öğrenmesini kolaylaştıran, paylaşılan bilgilerin ve verilen mesajların hatırda kalma oranını ve çalışanların katılımını artıran interaktif bileşenlerin dışarıda kalması demek olabilir. Bu tip kararların sonuçlarının müşterilerimiz ile detaylı bir şekilde tartışılması gerektiğine fazlasıyla inandığımız için çözüm önerilerimizi sunmadan önce zaman ve mali bütçede ne kadar büyük faydalar sağladığını bildiğimiz etkin toplantılar yapıyoruz. 

Tecrübelerimiz ile sabit ki, bu toplantılardaki tarışmalarımız, beklenti ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak eğitime daha fazla interaktivite, oyun, grup çalışması, tartışmalar ve aktiviteler katma konusunda müşterilerimizin vereceği kararları tam tersi yönde de etkileyebiliyor. 

TMI Türkiye’de biz ister standart ister kuruma özel dikilmiş modeller olsun, tüm öğrenme deneyimlerimizde The Edgar Dale Cone Teorisi'ni uygularız. Size önereceğimiz her türlü çözümün eğitsel tasarım konusunda uzman danışmanlarımız tarafından hazırlanacağını, amaca yönelik olarak ana modül ve bileşenlerin programa dahil edileceğinin ve en üst kalitede bir sunumla verileceğinin garantisini veririz. 

(*) Dale’s Cone Experience öğrenme süreçlerini ve eğitimsel tasarımı ile ilgili bir çok teoriyi birleştiren bir modeldir. 1960’larda Edgar Dale; insanların “duydukları”, “okudukları” veya “gözlemledikleri” yerine “yaptıkları” ile daha fazla bilgiyi hafızalarında tuttuklarına (elde ettiklerine) dair bir teori geliştirdi. Araştırmaları onu Cone Deneyimini (Cone Experience) geliştirmeye doğru yöneltti. Günümüzde “yaparak öğrenme”, “yaşayarak öğrenme” ya da “eylemsel öğrenme” olarak biliniyor.

Eğitsel Tasarım 

Bazı müşterilerimiz, teklif isteme (RFP) aşamasında özel dikim programlarımızın tasarım modeli hakkında sorular sormaktalar. 

TMI Türkiye olarak, ATGUD Eğitimsel Tasarım Modeli'ni kullamaktayız.

(*)ATGUD Model, eğitimsel tasarımcıların ve eğitim geliştirenlerin kullandığı ve genel öğrenme süreçlerinin listelendiği bir çerçeve modeldir. Model; etkin eğitim tasarımı ve performans desteği için bir rehber niteliğinde olup için 5 aşamayı içerir: Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme.